Bộ mẫu Hợp đồng và Điều khoản giao dịch chung
Cập nhật lúc: 11:00 AM ngày 10/01/2014

- HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ SAU:  Download Tại đây

PHỤ LỤC MÔ TẢ DỊCH VỤ VÀ QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (KÈM THEO HỢP ĐỒNG CCDV): Download tại đây

- HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC: Download tại đây

- ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC: Download tại đây

- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN)Download tại đây

- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC): Download tại đây

- PHỤ LỤC: ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ DU ĐỘNG TRẢ TRƯỚC (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC): Download tại đây  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing